Килифарево

Информация за спешни телефони в национален и европейски мащаб, адреси и интернет адреси и важни или често търсени обществени телефони в Килифарево и Велико Търново

Единен европейски номер за спешни повиквания -
112

112 е номерът, на който можете да се обадите безплатно на службите за спешна помощ в страните от Европейския съюз от стационарен или мобилен телефон.

Какво се случва, когато позвъните?
Специално обучен оператор ще отговори на вашето обаждане. В зависимост от страната операторът или директно ще се погрижи за вашето обаждане или ще го прехвърли на най-подходящата служба за спешна помощ.

Посочете вашето име, адрес и телефонен номер.
Необходимо е обаждащите се да бъдат идентифицирани, за да се избегне объркване - възможно е за същия инцидент вече да е съобщено от други хора.

Не затваряйте, ако сте набрали 112 по погрешка!
Съобщете на оператора, че всичко е наред. В противен случай могат да бъдат изпратени служители на службите за спешна помощ, за да проверят дали няма проблем.

Кога да ползвам телефонен номер 112
Позвънете на 112
• за да се свържете със служба за спешна помощ;
• във всяка страна от ЕС;
• от стационарни (включително телефонни автомати) или
мобилни телефони;
• безплатно.
Кога можете да се обадите на 112?
• Наберете 112 при всеки спешен случай, при който е необходима линейка, противопожарна служба или полиция.
Примери:
• Участвали сте в сериозно пътнотранспортно произшествие
или сте негов свидетел.
• Забелязали сте пожар в сграда.
• Забелязали сте влизане с взлом в къща.

Не се обаждайте на 112 за:
• информация за пътното движение;
• информация за времето;
• общи въпроси и информация.
Ненужните обаждания могат да претоварят системата, излагайки на риск живота на тези, които наистина се нуждаят от спешна помощ.
 

Информация за пощенски адреси и телефонни номера в Килифарево

Кметство Килифарево
Област: В. Търново
Община: В. Търново
населено място: гр. Килифарево п.к. 5050
КМЕТ НА КИЛИФАРЕВО - Стефан Димитров Харизанов - 06114 / 24-10 -  0888 283 578
Главен специалист - Соня Мирчева Дерменджиева - 06114 / 24-75
Старши специалист - Росица Пенчева Иванова - 06114 / 24-74
Старши специалист - Йордан Михайлов Стойчев - 06114 / 24-74
Старши специалист - Марийка Маринова Петрова - 06114 / 24-27
Касиер - Бонка Стоянова Тодорова - 06114 / 24-27
Старши специалист - Минка Николова Крушкова  - 06114 / 24-59
Старши специалист - Здравко Цонев Желев - 06114 / 24-59
Старши специалист - Петьо Минчев Николов - 06114 / 24-45
Старши специалист - Димитър Цонев Пилев - 06114 / 24-35

Информация за интересуващи Ви телефонни номера на кметсвата от района, като и на община Велико Търново и съответните служби можете да намерите Тук

Читалище: "Напредък"
Област: В. Търново
Община: В. Търново
населено място: гр. Килифарево п.к. 5050
тел.: 06114/ 24 52

Информация за телефонни номера във Велико Търново:

Спешни:

Бърза помощ – 150
Пожарна – 160, 062 62 03 04
Полиция – 166, Номер на централата - 062 662662  www.rdvrvt.org>
КАТ - Пътна полиция – 165
Пътна помощ към СБА – 062 4 48 69
Планинска спасителна служба - www.pss.bglink.net

дежурен - 088 14 70
справки - 088 14 71
 

Спешни повиквания към Гражданска защита – 112 или 0800 20 112 - www.mdpba.government.bg
Сигнали за корупция през телефон на БТК - 0800 18 018
Сигнали за корупция на служители от МВР - www.nocorr.mvr.bg
Още страници на МВР в страната - http://www.mvr.bg/Sites/other_sites.htm

Важни или често търсени обществени телефони във Велико Търново:

Община Велико Търново - veliko-turnovo.bg

- общински съвет - www.veliko-turnovo.bg/obs/
- контакти - http://veliko-turnovo.bg/newsite/?do=11

Област Велико Търново – www.vt.government.bg

- сигнали за корупция – www.vt.government.bg/index.php?page=19
- общини - www.vt.government.bg/index.php?page=14

Комисия за защита на потребителите - kzp.bg
ТД на НАП – Велико Търново – 062 61 71 82, www.nap.bg

- информационен телефон - 0700 18 700

РУСО Велико Търново – НОИ – 062 61 34 21, e-mail: Veliko_Tarnovo@NSSI.BG - www.noi.bg
Електроснабдяване- Велико Търново - www.eon-bulgaria.com

- гореща телефонна линия – 0700 1 61 61

Водоснабдяване и канализация Велико Търново - www.vik-vt.com
Топлофикация Велико Търново – 062 60 31 74
Бюро по труда Велико Търново – 062 62 20 25
Окръжен съд Велико Търново – 062 61 58 89,vt.court-bg.org
ХЕИ Велико Търново – 062 62 01 61
Автогари, Гари
 

- жп гара - 062 620 065
- автогара – 062 64 09 08

Телефони и сайтове за справки и поръчки на националните телефонни оператори:

БТК - www.vivacom.bg

- Гореща линия - 0800 15 500 - Телефонни справки - 11 800
- Телефонни справки (за абонати от страната) - 02 987 31 31
- Телефонни повреди - 13 000
- Поръчки за международни телефонни разговори - 123
- Поръчки за междуселищни телефонни разговори - 121
- Събуждане по телефона - 120
- Пътна информация - 199
- Точно време - 180
- Прогноза за времето - 175


Глобул - 123 или 089 123 - www.globul.bg
Мтел - *88 или 0888 088 088 - www.mtel.bg
Виваком – 123 или 087 123 - www.vivacom.bg

Информация за спешни телефони в национален и европейски мащаб, адреси и интернет адреси и
важни или често търсени обществени телефони в Килифарево и Велико Търново

rush essay . bestessays au . best essay service